Tjänster


Vi hjälper företag och organisationer att sätta upp interaktiva kundkontaktsystem genom att analysera behov, anpassa och driftsätta en komplett lösning. Vi utbildar även er personal i användning av systemet.

Våra erfarna konsulter kan hjälpa er med:

  • Förstudie
  • Systemanpassning
  • Installation
  • Konfiguration
  • Script-anpassning
  • Projektledning
  • Systemintegration
  • Elektronisk signering
  • Koppling till befintligt CRM-system